Polityka jakości

Podstawą działalności PBO i I „ CHMIELEWSKI ” jest dostarczanie wyrobów i usług  na stałym i dobrym jakościowo poziomie w zakresie :

  • robót budowlano – montażowych  i instalacyjnych,
  • produkcji materiałów budowlanych ( stolarka PVC , styropian , bloczki żwirobetonowe , kręgi betonowe , beton towarowy itp.),
  • diagnostyki samochodowej.

Produkujemy wyroby i świadczymy usługi , których jakość zapewnia zadowolenie klienta oraz  bezawaryjne działanie wyrobu w ciągu całego założonego okresu użytkowania.

Naszą dewizą jest : 

 

CZAS NA JAKOŚĆ, SOLIDNOŚĆ, TERMINOWOŚĆ I PRECYZJĘ

 

Wyznaczyliśmy sobie następujące cele strategiczne :

  1. Stałe podnoszenie jakości świadczonych usług i oferowanych wyrobów.
  2. Zwiększanie zadowolenia naszych klientów.
  3. Doskonalenie technologii wytwarzania wyrobów i świadczonych usług.
  4. Wdrażanie postępu technicznego i organizacyjnego w całej spółce.
  5. Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności pracowników na wszystkich stanowiskach pracy.

Wdrożenie , utrzymanie i ciągłe doskonalenie Systemu Jakości opartego na normie PN-EN ISO 9001 : 2001 we wszystkich komórkach organizacyjnych przedsiębiorstwa.