Budownictwo - Generalne wykonastwo

Firma nasza prowadzi bardzo szeroką działalność budowlaną.

Budownictwo ogólne

 • szkoły,
 • szpitale,
 • sale gimnastyczne,
 • domy ludowe,
 • budynki mieszkalno-usługowe.

Budownictwo przemysłowe

 • stacja uzdatniania wody,
 • przechowalnia ziemniaków,
 • rozbudowa browaru,
 • budowa hal produkcyjno-magazynowych w wytwórniach Coca-Coli.

Budownictwo inżynieryjne

 • oczyszczalnie ścieków,
 • sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wody,
 • wały przeciwpowodziowe,
 • wysypiska śmieci.

Roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe

 • Konstrukcje stalowe, żelbetowe i mieszane.