Osiągnięcia i sukcesy

W latach 1997-1999 Przedsiębiorstwo „CHMIELEWSKI”” znajdowało się na „Liście Stu Największych Przedsiębiorstw Budowlanych” w Polsce. W 1998 roku zajęło 94 miejsce w II edycji „Listy 100”, w 1998 roku 87 miejsce w III edycji, natomiast w 1999 roku w edycji IV 95 miejsce. Obecna polityka firmy ma na celu  „powrócenie” do „Listy 100” w kolejnych edycjach. W dniu 22.11.1999 roku Przedsiębiorstwo przystąpiło do pilotażowego konkursu „Zarządzanie Bezpieczeństwem Pracy”. Do konkursu stanęło 25 przedsiębiorstw z branży budowlanej i obróbki drewna z pięciu regionów Polski: Bydgoszczy, Katowic, Kielc, Krakowa i Opola. Zadaniem rywalizujących firm było jak najlepsze wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy zgodnego z polską normą PN-N-18001. Pilotażowy konkurs był częścią programu Phare, który w przededniu integracji Polski z Unią Europejską, miał na celu pomóc polskim przedsiębiorstwom w dostosowaniu się do standardów bezpieczeństwa pracy, przyjętych w krajach członkowskich Unii. W konkursie firma została wyróżniona za osiągnięcia we wdrażaniu systemowego zarządzania bezpieczeństwem pracy, przez Państwową Inspekcję Pracy. Firma utrzymuje kontakty z zachodnimi sąsiadami, uzyskała prawo do posługiwania się tytułem „Autoryzowany przetwórca profili okiennych w systemie KÖMMERLING”. Tytuł ten stanowi gwarancję najwyższej jakości wyprodukowanych przez Przedsiębiorstwo  okien oraz drzwi.