Historia

Przedsiębiorstwo „CHMIELEWSKI” rozpoczęło swoją działalność jako Zakład Rzemieślniczy w  1975 roku. Początkowo zatrudniało kilka osób i zajmowało się głownie budownictwem jednorodzinnym. Z początkiem lat  90 zaczyna się dynamiczny rozwój zakładu. Zmienia się status prawny firmy która, od 1989 roku przechodzi w spółkę cywilną. Zostaje też nadana obowiązująca do dziś nazwa „Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Instalacyjnego „CHMIELEWSKI”. Właścicielami i zarazem wspólnikami są Bogusława i Bronisław Chmielewscy. Dwa lata później zostaje wybudowana i uruchomiona betoniarnia wytwarzająca beton i elementy żelbetowe na potrzeby własne oraz zewnętrzne.  W roku 1994 zostaje zakupiona baza po dawnym STW z przeznaczeniem na siedzibę firmy i bazę sprzętowo-transportową. Zostaje też otwarta stacja kontroli pojazdów. W roku 1999 rozpoczęła się produkcja stolarki okiennej i drzwiowej z PCV na profilu firmy Kommerling. Od 2001 roku przedsiębiorstwo ponownie zmienia status prawny ze spółki cywilnej na jawną.