Wyroby betonowe

Betoniarnia Głubczyce

Zakład Prefabrykacji Elementów Betonowych i Żelbetowych wraz z Węzłem Betoniarskim zajmuje powierzchnię  – 0,80 ha.

Zakład ten jest objęty następującą działalnością:

Betoniarnia - Produkcja betonu oraz wyrobów betonowych i żelbetowych:

Beton towarowy klasa B 7,5 – B 35 (w tym hydrotechniczny) na  węźle betoniarskich o wydajności 40 m3 /godzinę.

Świadczymy usługi transportowe mieszarkami do betonu i usługi pompy.

Produkcja prefabrykatów żelbetowych i betonowych o następującym asortymencie:

 • materiały drogowe :
  • Obrzeża betonowe (75x30x8)
  • Krawężniki betonowe (100x30x15)
  • Płyta drogowa żelbetowa (300x150x18)
 • nadproża prefabrykowane żelbetowe L-19
  • N/120
  • N/150
  • N/180
  • N/210
  • N/240
  • N/270
 • obudowy prefabrykaty żelbetowe ścian wykopów Ø 2250 mm (z nożem stalowym i bez noża)
 • bloczki fundamentowe żwirobetonowe M-6
 • system studni betonowych szczelnych Ø 1200   – aprobata techniczna w aktualizacji
 • kręgi ze stopniami włazowymi:
  • CG-K  Ø 1200/250 mm
  • CG-K  Ø 1200/500 mm
  • CG-K  Ø 1200/750 mm
  • CG-K  Ø 1200/1000 mm
  • CG-S podstawa studni  Ø 1200/850 mm ( bez kinety )
  • CG-P płyta pokrywowa  Ø  1500/600 mm h=20 cm
 • elementy dodatkowe:
  • przejścia szczelne PCV  Ø  160, 200, 250, 300 mm
  • uszczelka międzykręgowa  Ø 1200 mm
  • pierścień dystansowy pod właz:
   • h = 6 cm
   • h = 8 cm
   • h = 10 cm
   • h = 18 cm
 • elementy prefabrykatów żelbetowych ( ściana + stopa kielichowa silosów na kiszonkę)

 

Nasze zaplecze  posiada dobre usprzętowienie tj.:

 • węzeł betoniarski produkcji czeskiej z silosem na cement 60 t,
 • suwnica o udźwigu 5 ton,
 • komplet maszyn zbrojarskich,
 • zgrzewarkę punktową.

 

Betoniarnia Brzeg

Filia Brzeg
ul. Starobrzeska 67, 49-305 Brzeg
tel. centrala  (77) 416-28-21, 416-28-22, fax (77) 416-34-83
e-mail: brzeg@chmielewski.pl

Asortyment betoniarni Brzeg:

 • beton towarowy klasa B 7,5 – B 35 (również info o usługach transportu betonu)
 • obrzeża betonowe (75x30x8)
 • krawężniki betonowe (100x30x15)
 • płyta drogowa żelbetowa
 • nadproża prefabrykowane żelbetowe L-19
  • N/120
  • N/150
  • N/180
  • N/210
  • N/240
  • N/270
 • bloczki fundamentowe żwirobetonowe M-6
 • CG-P płyta pokrywowa  Ø  1500/600 mm h=20 cm