Piaskownia

Zakład Wydobycia Kruszywa Naturalnego – przedsiębiorstwo posiada koncesję na wydobywanie.

Powierzchnia Piaskowni 21 840 m(obszar górniczy).

Zasoby złoża – 154,6 tyś. Ton.

Zakres wydobycia – kruszywo nienormowane – główne zastosowanie – wymiana gruntu, podsypki itp.

Piaskownia mieści się w miejscowości Włodzienin oddalona 13 km od Głubczyc.